Garantijas laiks:

Visām precēm tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija ja to ir iegādājusies fiziska persona. Ja preces ir iegādājusies juridiska persona, tad precēm ir 12 mēnešu garantija. Garantijas termiņš var tikt pagarināts, ja puses par to vienojas atsevišķi. Atsevišķi ražotāji saviem izstrādājumiem sniedz garantijas laiku līdz pat 60 mēnešiem. Par pagarinātām preču garantijām ir jāsazinās atsevišķi ar uzņēmuma pārstāvjiem.

 

Defektēto preču nodošanas un atpakaļ saņemšanas vieta:

UNIQUE veikals, Rīga, Duntes iela 19A, LV-1005

 

Garantijas remonta veicējs:

SIA UNIQUE veiks garantijas diagnostiku un klientu apkalpošanu pēc labākās sirdsapziņas, bez maldiem. Ja būs iestājies garantijas gadījums, tad SIA UNIQUE veiks visas procesuālās darbības likuma ietvaros. Klientam ir tiesības saņemt jaunu produktu, apmainīt to pret līdzīgu u.c., kā arī, atgūt samaksāto naudu. Par papildu noteikumiem un procesuālajām darbībām iespējams uzzināt vēršoties pie uzņēmuma pārstāvjiem.

 

Defektu konstatēšana:

Sākotnējo defektu apskati veic UNIQUE speciālists klienta klātbūtnē. Ja radušos problēmu nav iespējams novērst uz vietas, tad UNIQUE pārstāvis nodrošina garantijas diagnostikas papildu servisu, kas aizņem līdz 14 darba dienām, īpašos gadījumos arī ilgāk. Par apskates rezultātiem paziņojot klientam personīgi pa tālruni vai e-pastu.

 

Garantijas remonta laiks:

Atkarībā no defekta nopietnības, garantijas remonts tiek izpildīts 3 - 30 darba dienās. Ja remonts ir sarežģīts un prasa detalizētāku izpēti vai īpašu detaļu piegādi, tas var tikt pagarināts par to iepriekš informējot klientu. Iespējama arī analogas preces aizdošana klientam uz laiku, kamēr garantijas prece tiek labota.

 

Darbu izpildes kvalitāte:

Ja precei tiek novēroti darbības traucējumi, servisa centrs garantijas laikā ir atbildīgs veikt kvalitatīvu bezmaksas labošanu un atgriezt preci salabotu, kāda tā bija sākotnējā stadijā. Prece var tikt aizstāta ar jaunu, ja to nav iespējams salabot.